เกี่ยวกับไพ่ชุดนี้


การ์ด ธรรมอะไร (Dhamma What)


คือสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกิเลสกับกุศลธรรมต่างๆ และยังเป็นเครื่องมือในการทบทวนจิตใจตนเอง เป็นคำแนะนำ และการเตือนตนให้สำรวมระวังในการใช้ชีวิต สำหรับใช้งานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนตัว เป็นเครื่องมือส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันวัน และใช้ในการอบรมเป็นหมู่คณะ โดยใช้การสุ่มหยิบ การตั้งจิตอธิษฐานแล้วหยิบจับการ์ดโดยไม่รู้ว่าเป็นใบใดล่วงหน้า


ความหมายของการ์ด


🕯️ หากเป็นธรรมะฝ่ายกุศล นั่นคือสิ่งที่ดีที่พึงใส่ใจ

🚷 หากเป็นธรรมะฝ่ายอกุศล นั่นคือสิ่งที่พึงระวังและหลีกเลี่ยงศึกษาเพิ่มเติมได้ที่


หลักสูตร ห้องเรียน-พลังแห่งจิต

www.dhammaliterary.org/ห้องเรียน-พลังแห่งจิต/


คอร์ส เขียนภาวนา

Meditation Writing Course หนึ่งในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

www.dhammaliterary.org/เขียนภาวนา/ศึกษาจบแล้ว เปิดเนื้อหาต่อไป