หลักการเบื้องหลัง


รู้จักไพ่ทาโรต์ Tarot Card


ไพ่ทาโรต์ (tarot) เป็นไพ่ชนิดหนึ่ง แพร่หลายในรูปแบบของเกมการละเล่น แต่เป็นที่รู้จักใน ฐานะเครื่องมือในการทำนายโชคชะตามากกว่า ไพ่ทาโรต์แบบที่รู้จักกันแพร่หลายที่สุดคือ Rider- Waite ซึ่งวาดโดย พาเมลา โคลแมน สมิธ (Pamela Colman Smith) ตามการออกแบบของ อาเธอร์ เอ็ดเวิร์ด เวท (Arthur Edward Waite)

ในสำรับไพ่ทาโรต์ มีทั้งหมด 78 ใบ แบ่งออกเป็น ไพ่ Major Arcana 22 ใบ และ ไพ่ Minor Arcana 56 ใบ โดยไพ่ Major Arcana เป็นตัวแทนของเส้นทางสู่ความตระหนักรู้ในตนเอง ทางจิตวิญญาณ และแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตามกฎของจักรวาล เป็นกุญแจไปสู่บทเรียนของชีวิต เมื่อเปิดไพ่ได้ไพ่ที่เป็น Major Arcana แปลว่ากำลังประสบกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและมีอิทธิพลในระยะยาว มีบทเรียนสำคัญที่ต้องใส่ใจ ไพ่ Minor Arcana ที่มีตัวเลขจะสะท้อนถึงสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และไพ่ที่เป็นสถานะบุคคล จะสะท้อนให้เห็นถึงประเภทของบุคลิกภาพ และธรรมชาติของคนในสังคม *---บรรยายโดย ครูมุก หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

การใช้ไพ่ทาโรต์เป็นการใช้ภาพและสัญลักษณ์ในการ์ดเป็นสื่อกลางของจิตใต้สำนึกในการสะท้อนเพื่อทบทวนตัวเอง หรือเพื่อใช้ตัวรู้ภายในชี้ทางแนะนำชีวิต โดยใช้การหยิบจับไพ่ที่คว่ำด้วยจิตที่เป็นสมาธิ แล้วอ่านความหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงด้วยปัญญาและเสียงภายใน หรือ จิตสัมผัส คืออาการ “ปิ๊งแว้บ” ที่ผุดขึ้นมาระหว่างการการดูภาพและการสังเกตรายละเอียดด้วยจิตใจที่จดจ่อและวางใจ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับภาพนั้นๆ มาก่อน

สัญลักษณ์ในไพ่ทาโรต์ จะแบ่งออกเป็นสองอย่างได้แก่ สัญลักษณ์สากล และ สัญลักษณ์ส่วนตัว สัญลักษณ์สากลคือความหมายของภาพที่อิงกับตำรา ตำนาน จิตวิทยา และมุมมองที่คล้ายๆ กันของผู้คน สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์แบบนี้ได้ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือหรือสื่อต่างๆ การแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของไพ่จากคนอื่น และการเรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ทาโรต์จากการอบรมและครูอาจารย์ผู้รู้

สัญลักษณ์อีกประเภทคือสัญลักษณ์ส่วนตัว หมายถึงการตีความภาพที่อิงกับประสบการณ์ของตนเอง หรือนึกเชื่อมโยงจากการปิ้งแวบ ความคิดความรู้สึกที่ผุดนึก และการตีความจากด้วยความคิดของตนเองโดยอาจไม่เหมือนกับคนอื่น การอ่านความหมายจากไพ่ทาโรต์หรือไพ่ประเภทอื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องใช้พื้นความรู้เสมอไป แต่สามารถใช้การตีความด้วยตนเองอย่างมีสติ สมาธิ และปัญญาได้ แต่การศึกษาเพิ่มเติมก็จะช่วยให้การตีความนั้นมีความชัดเจนและขยายความเข้าใจให้กว้างขึ้นต่อไปเรียนรู้เพิ่มเติม


หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

www.dhammaliterary.org/รู้จักตนผ่านไพ่ทาโรต์/


ศึกษาจบแล้ว เปิดเนื้อหาต่อไป