รายชื่อผู้ได้รับรางวัล


ผลรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 ประเภทเรื่องสั้น หัวข้อ “สติ” ในระดับเยาวชนอายุ 15-20 ปี ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาและหนังสือของรางวัลจากโครงการทุกคนเป็นมูลค่ารวม 20,200 บาท ตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้


🏆 รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 3,500 บาท พร้อมหนังสือ


ได้แก่เรื่องสั้น “ระเบิดเวลา” โดย นาย กฤษกร สุขสมโฉม , มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


🏅 รางวัลรองชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมหนังสือ


1. เรื่องสั้น “ครึ้ม” โดย นางสาว นิภาดา ญายะนันท์ , โรงเรียนสตรีศึกษา

2. เรื่องสั้น “พินิจพิเคราะห์” โดย นางสาว อลีนา หนูพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย🎗 รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมหนังสือ


1. เรื่องสั้น “ผ้ากันเปื้อนลายดอกนางพญานิรมลคือชีวิตใหม่ของเธอ” โดยนาย ศุภวัฑฒ์ ใจเอื้อ , มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2. เรื่องสั้น “เมาฝัน” โดยนาย กณิศ เรืองขำ , โรงเรียนบูรณะรำลึก

3. เรื่องสั้น “สาบานได้เลยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้าย” โดยนางสาว ฐิติวรญา วรเดชษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. เรื่องสั้น “เน็ต ไอ เดี้ยง” โดยนางสาว อภิญญา ฐิตะปัญญา , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. เรื่องสั้น “หน้ากาก” โดยนางสาว อริศรา จิตกิตติรัตนา , โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่👏 ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้ร่วมเผยแพร่ผลงานพร้อมรับหนังสือ


1. เรื่องสั้น “previous time ” โดยนางสาว กมลพรรณ ศิริเวช , โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก

2. เรื่องสั้น “กระจกของแม่มด” โดยนางสาว อทิตยา เทพบำรุง , โรงเรียนนางรอง

3. เรื่องสั้น “แดนสวรรค์” โดยเด็กหญิง ธนพร โชคศรีเจริญ , โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

4. เรื่องสั้น “วู่วาม” โดยนางสาว วรนิษฐา คชวัตร , โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

5. เรื่องสั้น “ชีวิตมีสติพิชิต Newnormal” โดยนางสาว ลูน่า เคียวทานิ , โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

6. เรื่องสั้น “สิ่งพิเศษที่หายไป” โดยนางสาว ปิยะนันทน์ ไชยสวัสดิ์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


ศึกษาจบแล้ว เปิดเนื้อหาต่อไป