ไพ่เขียนเปลี่ยนชีวิต (เวอร์ชั่นต้นฉบับ)


ไพ่เขียนเปลี่ยนชีวิต (Transformative Writing Card)


คือ สื่อเรียนรู้ประเภทการ์ด สำหรับจับหัวข้อบันทึกนำมาเขียนเพื่อดูแลตนเองและพัฒนาจิตใจ โดยแบ่งออกเป็น ๔ หมวดได้แก่ คุณค่าและการรักตัวเอง , ความทุกข์และการดูแลปัญหา , ย้อนมองชีวิตและความสุข และ สนทนากับร่างกาย ซึ่งมีกว่า ๘๐ หัวข้อบันทึกและจะมีเพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งสี่หมวดจะเป็นหัวข้อชวนเขียนบันทึก พร้อมคำแนะนำสั้นๆ เปิดกว้างให้เลือกสรรวิธีการเขียนด้วยตนเอง เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่เริ่มสนใจการเขียนเพื่อพัฒนาชีวิตหรือต้องการต่อยอดการเขียนบันทึกประจำวัน สู่กิจกรรมการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตน สามารถเปิดจับหัวข้อและอ่านคำแนะนำในเว็บไซต์

โดยไพ่เขียนเปลี่ยนชีวิต เป็นกิจกรรมสื่อเรียนรู้เพื่อการกุศลเนื่องในปีที่ ๙ ของการทำงานของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ออกแบบโดย ครูโอเล่ ผู้อำนวยการสถาบันฯ


วิธีการจับไพ่หัวข้อบันทึก


เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการดูแลตนเองในตอนนี้ ด้วยการคลิกเลือกหมวดในเมนูตามที่ต้องการ โดยแบ่งออกเป็นสี่หมวดได้แก่ หมวด คุณค่าและการรักตัวเอง , หมวด ความทุกข์และการดูแลปัญหา , หมวด ย้อนมองชีวิตและความสุข และ หมวด สนทนากับร่างกาย

ในหนึ่งวัน ไม่ควรจับไพ่หัวข้อบันทึก เกิน ๓ หัวข้อ เพื่อให้เราไม่ฟุ้งซ่าน และใคร่ครวญอยู่กับประเด็นที่ได้รับอย่างเต็มที่ อาจสามารถบันทึกวันละหัวข้อ หรือตามความสะดวกของตน

ทุกหมวดหมู่และทุกหัวข้อนั้น ต่างมีความหมายสำคัญต่อชีวิตเราทั้งสิ้น ควรลงมือทำทุกหมวดหมู่และทุกหัวข้อที่เราจับได้ โดยเฉพาะหัวข้อที่เรารู้สึกไม่อยากทำ มักมีความสำคัญบางอย่างที่เราละเลย เช่น เป็นสิ่งที่ดีที่เราทิ้งไปในตัวเอง ซ่อนอยู่ในการบันทึกหัวข้อนั้น


ศึกษาจบแล้ว เปิดเนื้อหาต่อไป