หลักการเบื้องหลัง


ไพ่จักระ (Chakra Card)


เป็นเครื่องมือในการช่วยสะท้อนสุขภาวะ การใช้ชีวิต และให้คำแนะนำสิ่งที่ควรใส่ใจดูแล ผ่านข้อความและสัญลักษณ์ประจำจักระของไพ่ที่ได้รับ โดยใช้การสุ่มหยิบ การตั้งจิตอธิษฐานแล้วหยิบจับการ์ดโดยไม่รู้ว่าเป็นใบใดล่วงหน้า เพื่อให้จิตใต้สำนึกและพลังงานในร่างกายช่วยสะท้อนความจริงที่ควรใส่ใจหรือดูแลให้สมดุล

ชุดไพ่นี้อยู่บนพื้นฐานความรู้เรื่อง จักระ หรือ จักรา ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ พลังงานชีวิต และความเชื่อมโยงระหว่างกาย จิต และมิติต่างๆ ของชีวิต จากอินเดียโบราณ ก่อนเผยแพร่กระจายไปทั่วโลกเกิดศาสตร์การบำบัดต่างๆ เช่น รำมวยจีน เรกิ พลังจักรวาล เป็นต้น


สัญลักษณ์และความเชื่อมโยงของจักระเรียนรู้เพิ่มเติม


หลักสูตร ห้องเรียน พลังแห่งจิต

www.dhammaliterary.org/ห้องเรียน-พลังแห่งจิต/


คอร์สออนไลน์ฟรี ปรับจักระ ปรับชีวิต

https://punnspace.com/p/lifeandchakra


ศึกษาต่อยอดการวางแผนชีวิตผ่านจักระทั้ง 7

ในคอร์สอบรมส่งท้ายปี "มองชีวิตผ่าน 7 จักระ"

Life planning through chakras.


youngawakening.org/write4life/life-planning-through-chakras/
ศึกษาจบแล้ว เปิดเนื้อหาต่อไป