เกี่ยวกับไพ่ชุดนี้


ไพ่ภาพชีวิต (Life Card)


เป็นสื่อการเรียนรู้และเครื่องมือในการทบทวนชีวิต โดยรูปภาพของแต่ละใบมาจากภาพของนิตยสาร Life ที่บันทึกชีวิตของบุคคลจริงบนโลกไว้ มีลักษณะที่สื่อถึงอารมณ์ บรรยากาศ สถานการณ์ และบริบทที่หลากหลาย ซึ่งทางโครงการได้รวบรวมนำมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ฟรีเพื่อการกุศล เป็นเครื่องมือชวนเล่าเรื่อง ย้อนมองชีวิตในช่วงนี้และที่แล้วมา รวมทั้งสามารถนำมาใช้เพื่อคิดทบทวนเกี่ยวกับแนวทางสำหรับชีวิตในวันหน้าแนวทางในการใช้ไพ่ชุดนี้


  • สำหรับทบทวนชีวิตปัจจุบัน ให้ตั้งจิตก่อนจับไพ่ ขอให้รูปภาพที่ได้รับสะท้อนสถานการณ์และชีวิตในช่วงนี้/วันนี้ของตนเอง เมื่อได้รับรูปภาพแล้วให้พิจารณาเชื่อมโยงว่าในภาพนี้มีอะไรคล้ายคลึงกับชีวิตในตอนนี้บ้าง มิว่าจะเป็นบรรยากาศ อารมณ์ การกระทำ เหตุการณ์ที่พบเจอ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งภาพที่ได้รับนี้สะท้อนเกี่ยวกับตัวเราเองอย่างไร
  • สำหรับการคำตอบหรือคำแนะนำ ให้ตั้งจิตก่อนจับไพ่ ขอให้รูปภาพที่ได้รับเป็นคำแนะนำจากจิตใต้สำนึกหรือจากจักรวาลช่วยให้ทางออก คำแนะนำ หรือคำตอบสำหรับชีวิตช่วงนี้ หรือในเรื่องใดที่ต้องการความช่วยเหลือ เมื่อได้รับรูปภาพแล้วให้พิจารณาเชื่อมโยงว่าภาพที่ได้รับนั้นสามารถเป็นแนวทางหรือคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตช่วงนี้หรือประเด็นที่ตั้งไว้ในใจอย่างไรบ้าง โดยสังเกตจากรายละเอียดในภาพ การกระทำ เหตุการณ์ หรือรูปต่างๆ ในเชิงสัญลักษณ์ ให้คิดตีความด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยแลกเปลี่ยนความเห็นเรียนรู้เพิ่มเติม


หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

www.dhammaliterary.org/รู้จักตนผ่านไพ่ทาโรต์/


คอร์สออนไลน์ฟรี พลังจินตภาพ

https://punnspace.com/p/imagerypower


ศึกษาจบแล้ว เปิดเนื้อหาต่อไป