จับไพ่ชุด ธรรมบท

คลิกหรือกดที่ปุ่ม "จับไพ่ธรรมบท ๓ ภาษา" แล้วจะมีภาพปรากฎขึ้นด้านล่างของปุ่ม กรณีที่อินเตอร์เน็ตสัญญาณช้า จะต้องใช้เวลารอสักครู่ หากเปิดบนโทรศัพท์มือถือภาพอาจถูกบีบจนแคบลง ให้พลิกเครื่องเปลี่ยนเป็นแนวนอนเพื่อดูภาพอย่างชัดเจน

ก่อนกดปุ่มจับไพ่ ขอให้สงบกายใจหรือทำสมาธิสักครู่หนึ่ง เพื่อจะได้ธรรมะเป็นข้อคิดเตือนใจตนเองที่สำคัญเหมาะแก่ชีวิตช่วงนี้

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาก่อนหน้า หรือคลิกลิงก์ดังนี้ ธรรมบทและอนุสติ / แนวทางการใช้ไพ่ชุดนี้ 
 
 
ศึกษาจบแล้ว เปิดเนื้อหาต่อไป