เกี่ยวกับไพ่ชุดนี้


ไพ่ไกด์ความสุข (How To Be Happy Card)


เป็นผู้ช่วยแนะนำวิธีการมีความสุขผ่านการ์ดข้อความและภาพ ให้เราได้หยิบจับขึ้นมาทำความเข้าใจและนำมาเป็นแนวทางสำหรับการมีความสุขในชีวิตหรือการทำสิ่งใดๆ เป็นไกด์ที่พาเราไปสำรวจความสุขในแง่มุมและกิจกรรมต่างๆ เมื่อเปิดไพ่ชุดนี้แล้วจะต้องตีความร่วมกันทั้งข้อความและภาพที่ได้รับด้วยตัวเอง ซึ่งอาจเป็นมุมมองหรือแนวทางในการมีความสุขที่เรารู้อยู่แล้วหรือไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้

หากกำลังมีความทุกข์ใจ สามารถเปิดไพ่ชุดนี้เพื่อรับคำแนะนำในการมีความสุข ให้ซึมซับความสุขจากในไพ่และเชื่อมโยงแนวทางที่เราสามารถทำได้

หากกำลังเผชิญกับปัญหาในการทำงานหรือสิ่งใด สามารถเปิดไพ่ชุดนี้เพื่อรับคำแนะนำในการทำงานหรือการทำสิ่งนั้นๆ อย่างมีความสุข ให้สังเกตจากภาพและความหมายนำมาเชื่อมโยงกับแนวทางหรือมุมมองที่เราสามารถทำได้หรือปรับใช้ในการทำงานได้

หากกำลังมีความสุขหรือมีอารมณ์ที่เป็นกลาง สามารถเปิดไพ่ชุดนี้เพื่อรับคำแนะนำในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขซึ่งอาจเพิ่มพูนจากความสุขที่มีอยู่แล้วให้มากยิ่งขึ้นไปหรือช่วยให้ได้รับแนวทางเพื่อพัฒนาชีวิต


ความสุขไม่มีเงื่อนไข


คนเรามักผูกความสุขไว้กับเงื่อนไขบางอย่าง ทำให้มีชีวิตที่มีความสุขได้อย่างจำกัด ต้องบีบคั้น คาดหวัง หรือแสวงหาให้ได้มา ได้มี ได้เป็น หรือตอกย้ำตนเองเพื่อให้มีความสุขตามเงื่อนไขที่ตัวเองวางไว้ ทั้งที่เราไม่จำเป็นต้องผูกความสุขไว้กับเงื่อนไขใดๆ

บางครั้งเราจึงต้องใช้คำแนะนำดีๆ จากผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่มีแนวทางในการมีความสุขแตกต่างจากเรา เพื่อช่วยเติมสมดุลให้กับมุมมองต่อชีวิต เพื่อให้เราได้เห็นแนวทางใหม่ๆ ในการมีความสุขหรือพ้นจากความทุกข์ที่กำลังเผชิญอยู่ เพราะเงื่อนไขความสุขที่ใจเราผูกไว้นั้นมักทำให้โลกทัศน์และทัศนคติของเรามีจำกัด

คำแนะนำเรื่องการมีความสุขต่างๆ จึงยังพอเป็นประโยชน์เพราะสามารถช่วยให้เรามีมุมมองและข้อมูลที่มากขึ้นได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือการกล้าลงมือทำใหม่ๆ และกล้าที่จะคิดในมุมมองที่แตกต่างด้วยตัวเราเอง เพราะข้อมูลและคำแนะนำมากเพียงใดก็มิได้เติมใจให้มีแรงบันดาลใจได้ มากกเท่ากับการลงมือทำด้วยตนเอง

การใช้ไพ่ไกด์ความสุข ซึ่งเป็นการ์ดที่เปิดหงายขึ้นมาโดยไม่รู้ล่วงหน้า เป็นเสมือนการรับคำแนะนำจากผู้อื่นหรือเปิดตำราความสุข ที่เราสามารถตีความได้ด้วยตัวของเราเอง เพื่อให้เราได้เปิดพื้นที่และโค้ชหัวใจของตนเองไปสู่ความสุขที่ไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขทางความคิดใดๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม


หลักสูตร Visual Notes เพื่อการเยียวยา

www.dhammaliterary.org/visualnotes-healing/


คอร์สออนไลน์ฟรี 10 กฎความสุขสร้างได้ด้วยตัวเอง

https://punnspace.com/p/10forhappiness/


ศึกษาจบแล้ว เปิดเนื้อหาต่อไป