สนับสนุนกิจกรรมโครงการปัญญ์ สเปซ (PunnSpace.com) ดำรงอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากผู้เรียนผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งดำเนินงานมาแล้ว 14 ปี (พ.ศ.2565) โดยไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานใด รวมทั้งไม่พึ่งรายได้จากการโฆษณาเพื่อเน้นหลักการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วมของคนตัวเล็กๆ* เรามีค่าใช้จ่ายสำหรับเว็บไซต์ปัญญ์สเปซเฉลี่ย ปีละ 25,200 บาท ไม่รวมค่าจัดทำเนื้อหา *
การสนับสนุนโครงการช่องทางที่ 1 👉 : อุดหนุนคอร์สออนไลน์ราคาย่อมเยาเขียนพิชิตความสำเร็จ : จุดแรงฝัน ปั้นแรงใจ ด้วยมือเรา

https://punnspace.com/p/wrtiingforsuccessเขียนรักษาใจ : มหัศจรรย์การเขียนบำบัด

https://punnspace.com/p/writeforyourheart


ช่องทางที่ 2 👉 เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมหลักตารางการอบรม

https://youngawakening.org/write4life/คอร์สการอบรม/ขอบคุณครับ

ทีมงานปัญญ์ สเปซศึกษาจบแล้ว เปิดเนื้อหาต่อไป