ว่าด้วยสติ


เรียนรู้มุมมองเกี่ยวกับ สติ จากผู้ก่อตั้งสถาบันธรรมวรรณศิลป์ อาจารย์ประชา หุตานุวัตร

พร้อมคำแนะนำเป็นบทเรียนแก่น้องๆ ที่ได้รับรางวัล และผู้สนใจการฝึกสติทั่วไป

เนื่องในวาระเผยแพร่ผลงานประกวดเรื่องสั้นรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "สติ" 


- นิยามของสติ

- สติกับสมาธิต่างกันอย่างไร ?

- ลักษณะการมีสติเป็นอย่างไร ?

- จะรู้ได้อย่างไรว่าปฏิบัติถูกต้อง ?

- OSHO เป็นศาสดาปลอม ?

- ถ้าอาจารย์ต้องเขียนเรื่องสั้น/นิยาย หัวข้อ สติ ?

- การมีสติในการเขียน

- การสอนสติให้เยาวชน

- การอ่านใจตัวเอง

- คำแนะนำแก่น้องๆ 


ศึกษาจบแล้ว เปิดเนื้อหาต่อไป