โครงการปัญญ์ สเปซ (PunnSpace.com) ดำรงอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากผู้เรียนผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งดำเนินงานมาแล้ว 13 ปี (พ.ศ.2564) โดยไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานใด รวมทั้งไม่พึ่งรายได้จากการโฆษณาเพื่อเน้นหลักการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วมของคนตัวเล็กๆ


* เรามีค่าใช้จ่ายสำหรับเว็บไซต์ปัญญ์สเปซเฉลี่ย ปีละ 25,200 บาท ไม่รวมค่าจัดทำเนื้อหา *


* โดยมีค่าใช้จ่ายของโครงการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ รวมกันประมาณปีละ 240,000 บาท *


อ่านรายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยได้ที่เอกสาร :

https://docs.google.com/document/d/1cza90LzAOUwgGqIbEjWxG6HbCoBnKjpWHhRAXPzKt4k/edit?usp=sharing

รวมกิจกรรมการกุศลของสถาบันฯ :

https://youngawakening.org/write4life/charity-project/

โปรดร่วมสนับสนุนโครงการช่องทางที่ 1 👉 : อุดหนุนคอร์สออนไลน์ราคาย่อมเยาเขียนพิชิตความสำเร็จ : จุดแรงฝัน ปั้นแรงใจ ด้วยมือเรา

https://punnspace.com/p/wrtiingforsuccess


เขียนรักษาใจ : มหัศจรรย์การเขียนบำบัด

https://punnspace.com/p/writeforyourheart


วาดเล่นๆ ดีต่อใจ : Visual Note เพื่อการเยียวยา

https://punnspace.com/p/visualnotesgoodforheart
ช่องทางที่ 2 👉 : อุดหนุนชุดคอร์สออนไลน์ราคาพิเศษ


ชุดรวมสองคอร์ส เขียนพิชิตความสำเร็จ & เขียนรักษาใจ

(ลดราคาเหลือ 300 บาท จาก 412 บาท)

https://punnspace.com/p/3yearbundle2


ชุดรวมสามคอร์ส วาดเล่นๆ ดีต่อใจ & เขียนพิชิตความสำเร็จ & เขียนรักษาใจ

(ลดราคาเหลือ 700 บาท จาก 1,002 บาท)

https://punnspace.com/p/3yearbundle2


ช่องทางที่ 3 👉 : เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมหลักของเรา


ตารางการอบรม

https://youngawakening.org/write4life/คอร์สการอบรม/ขอบคุณครับ

ทีมงานปัญญ์ สเปซ