ชุดหนังสือ E-book แจกฟรี ! เพื่อประชาชนภายใต้การเมืองระอุ และแม้แต่ยามร้อนใน

ท่ามกลางความขัดแย้ง ปัญหาสถานการณ์ ทางสังคม การเมือง และแม้แต่ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เราทุกคนเหมือนกำลังใช้ชีวิตอยู่กับกองเพลิง… ภาวะโลกร้อนระอุ

เราจะดูแลตัวเองไม่ให้มอดไหม้ไปเสียก่อนได้อย่างไร ?


หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ

ประชาชนทุกชนชั้น ผู้มีความทุกข์จากเหตุการณ์ทางการเมือง

ผู้มีปัญหาที่แก้ไม่ตก มีความรู้สึกรุมเร้าหรือลึกๆ แอบทรมาน

ผู้ที่ต้องการเครื่องมือดูแลตัวเอง และรับฟังความต้องการที่แท้จริง

ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนพลังสร้างสรรค์ให้กับชีวิตตนเอง และสังคม

ผู้ที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง และ/หรือ อยากเปลี่ยนสังคมในทางที่ดีขึ้น


ที่สำคัญ ! เราไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนเป็นพิเศษ เราก็สามารถเขียนบันทึกดูแลตัวเองและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้

เพียงเรามีปากกา สีเล็กน้อย สมุดบันทึกหรือกระดาษเปล่า และมีหัวใจ!


Workbook ทั้ง 3 ภาค เรียบเรียงโดย ครูโอล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2556 - 2557 เป็นสื่อแรกๆ ที่ทำให้คนเริ่มรู้จัก เขียนเปลี่ยนชีวิต


ภาคที่หนึ่ง

"เขียนบำบัด ปฏิวัติการเมือง จากหัวใจ"


คู่มือการเขียนบันทึก ให้เปลี่ยนชีวิต ด้วย 19 แบบชวนบันทึกง่ายๆ

เปลี่ยนสังคมเป็นกระจกเงา สะท้อนให้เห็นตัวเราและดูแลหัวใจ ใช้พลังของการเขียนเปลี่ยนความขัดแย้งในสังคมให้เป็นพลังของการสร้างสรรค์ เริ่มจากภายในตัวเราเอง

ภาคที่สอง

"บันทึกเยียวยา การเมืองในหัวใจ"


คู่มือการเขียนบันทึกไม่ธรรมดา ดูแลการเมืองในร่างกายและหัวใจ

บันทึกนี้จากประสบการณ์จริงของผู้เขียนที่เริ่มเป็นไข้และล้มป่วยลง ขณะที่เหตุการณ์ชุมนุมการเมืองกำลังเข้มข้น หนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีการแบบชวนเขียนบันทึกง่ายๆ พร้อมทั้งตัวอย่างบันทึกจริง เผยแพร่เป็นวิทยาทานเพื่อร่วมสร้างสันติสุขสู่สังคม

ภาคที่สาม

"ดูแลเด็กน้อยภายใน ฉันและเธอ"คู่มือบันทึก 5 ขั้นดูแลเด็กน้อยภายในเราและสังคม

งานเขียนสั้นๆชิ้นนี้ มิได้นำเสนอแนวคิดทรงพลัง หรืออารมณ์สะเทือนใจ งานเขียนชิ้นนี้ น้อมนำให้ผู้อ่านได้เขียนเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม จากก้นบึ้งภายใน ด้วยหลักการเด็กน้อยภายใน และจิตวิทยาเชิงลึก